Taxatietarief

Woningen: Een taxatierapport kan verschillende doelstellingen hebben zoals:
* financiering of aanvragen van een hypotheek
* aan-en verkoopbeslissing
* het bepalen van de huurwaarde
* waardevaststelling i.v.m. echtscheiding
* successie
* bezwaar-of beroepschrift WOZ-aanslag
* fiscale doeleinden zoals minnelijke waarderingen

Het tarief voor een taxatie is altijd inclusief alle bijkomende kosten, zoals kadaster, gemeentelijke leges en btw.
* het vaste tarief is € 295,=. Uitzonderingen daarop:

- € 50,= (inclusief btw) opslag bij getaxeerde waarde boven de € 250.000,=
- € 50,= (inclusief btw) opslag voor spoedopdracht
- het tarief is € 175,= ( inclusief btw) indien er geen rapport wordt opgemaakt bijvoorbeeld bij een geveltaxatie cq. waardeverklaring danwel als de gevraagde executiewaarde niet gehaald wordt

Commercieel Vastgoed:
Ons vast tarief - ongeacht de doelstelling- bedraagt 1,25 %o over de getaxeerde waarde met een minimum van € 500,= exclusief btw.

Bedrijfsmatig Vastgoed:
Op aanvraag